För dig som jobbar i skolan

Här hittar du lärarhandledningar, material, verktyg och filmer som är
förankrade i kurser för anpassade gymnasieskolans nationella program.
Det finns tydliga referenser i lärarhandledningarna till aktuella kurser.

Det finns länkar till resurser som kan användas tillsammans med elever
eller som fördjupning och fortbildning för personal i skolan.

Elevmaterialet har en tydlig progression,
både i uppgifterna och inom aktuellt tema.
Materialet kan med fördel användas även utanför skolan.
Elevmaterialet finns under rubriken Du som vill utforska vuxenlivet.
Till samtliga uppgifter i finns bildstöd i symbolbasen Widgit framtagen.

Här kan du hitta allt material samlat

Hemsidan är under uppbyggnad och fylls på kontinuerligt.

Arbete

Vilka arbetsuppgifter ingår i olika yrken. Vilket yrke passar mig? Hur ska man vara på arbetsplatsen?

Boende

Vad behöver man ha i ett hem? Vilka olika typer av boenden finns? Vilket stöd kan jag få i hemmet?

Ekonomi

Göra en budget. Hur påverkar olika val min ekonomi. Vad är en budget i balans?

Färdigheter

Vad behöver en vuxen kunna? Var finns stöd så att jag kan bli självständig?

Relationer

Vilka olika typer av relationer har jag? Vad är samtycke? Hur påverkas en relation olika livsval?

Tid

Hur planerar och prioriterar jag min tid? Hur får jag min energi att räcka till?