Tid

I tema tid kan ni tillsammans undersöka hur man prioriterar sin tid för att energin ska räcka. Ni kan utforska hur olika livsval påverkar tiden och energinivåerna.

I arbetet med tema tid ges eleverna möjlighet att göra informerade val grundade på kunskap och reflektion samtidigt som de når lärandemålen.

Materialet är lätt att använda, stödjer formativ och summativ bedömning och vilar på läroplanen samt kursplaner.

Tema tid

Att få grepp om tid är väsentligt för att klara av vardagen. Genom att synliggöra och konkretisera tid, får vi bättre underlag för våra val under vuxenlivet.

Det här materialet ger dig verktyg för att visa hur tid och energi hör ihop. Det är lätt att använda, stödjer formativ och summativ bedömning och vilar på kursplaner, läroplanen samt globala samhällsmål.

Utformningen av lektionsexemplen syftar till att ge progression inom ämnet. Detta genom att börja med elevernas drömmar för att sedan landa i de informerade valen.

No items found.

Lärarhandledning

Här hittar du lärarhandledningen till tema Tid.
Den är i PDF-format och öppnas i en ny flik.

Elevmaterialet hittar du här

Bildstöd till uppgifterna hittar du här

Fixa tiden är en webapplikation (länk) där man kan öva på att prioritera tid, lära sig om sin egen energinivå kopplat till olika aktiviteter samt få förståelse för tiden mellan olika aktiviteter.

Appen är gratis att använda. Fixa tiden fungerar bäst på dator eller surfplatta.