Om projektet

Mitt Vuxenliv - Livskunskap är ett treårigt projekt som ägs och drivs av Riksförbundet FUB. Allmänna arvsfonden finansierar projektet. Projektet startade 1 september 2020 och kommer att avslutas den 30 november 2023.

Syfte

Syftet med Mitt Vuxenliv - Livskunskap är att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska få kunskap och förutsättningar så att de kan göra informerade val om vuxenlivet och om föräldraskap.

Mål

Mitt Vuxenliv - Livskunskap har två mål:

  1. Att ansöka om en kurs i Livskunskap för gymnasiesärskolans nationella program hos Skolverket.
    Ansökan om att lägga till ämnet Livskunskap och kursen Livskunskap 1, 100 p, skickades till Skolverket i januari 2023.
  2. Att ta fram ett material och verktyg i sex teman; Ekonomi, Tid, Boende, Arbete, Färdigheter och Relationer.

Material och verktyg kommer att finnas fritt och tillgängligt här på mittvuxenliv.se. Hemsidan kommer att fyllas på fram till augusti 2023 och kommer att leva långt efter att projektet är avslutat.

Materialet har tagits fram i tre versioner:

  • För den som vill utforska vuxenlivet
  • För personal i skolan med hänvisningar till anpassad gymnasieskolas styrdokument
  • För personal och anhöriga som stöttar personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra kognitiva svårigheter att utforska vuxenlivet

Kontakta oss

För frågor om Mitt Vuxenliv - Livskunskap så kan du höra av dig till Ewa-Maj Rasmusson Säter. Skicka ett email till Ewa-Maj.

Du kan även kontakta oss via direktmeddelande på Instagram @mittvuxenliv

Sociala medier

Du kan hitta projektet på våra sociala medier.

Vi som jobbar i projektet

Samarbetspartners