Arbete

Att ha ett arbete där man känner sig uppskattad, delaktig och kompetent är nyckeln till ett fungerande och hållbart arbetsliv. Här kan ni tillsammans utforska vilka drömmar om yrke och arbetsuppgifter som eleverna har. Materialet börjar i drömscenario för att sedan gå vidare och ge en realistisk bild av kommande arbetsliv.Ni kan även gemensamt kartlägga vilka jobb och vilket stöd som finns i elevens hemkommun.

Ett hållbart arbetsliv

Ökade chanser till ett framtida jobb uppnås genom att eleverna får utforska sina förutsättningar,förmågor och önskningar.
Detta är nyckeln till en lyckad APL och ett fungerande arbetsliv.

I materialet finner du stöd som ger utrymme till eleverna att utforska sina förutsättningar.

Syftet med detta material är att konkretisera drömmar, undersöka hur en arbetsplats fungera ochinventera vilka arbetsuppgifter som passar eleven.

Materialet är utvecklat för elever i anpassad gymnasieskola men har ett mycket stort användningsområde. Materialet är lätt att använda, stödjer formativ bedömning och vilar på läroplanen samt kursplaner.

No items found.

Lärarhandledning

Här hittar du lärarhandledningen till tema Arbete.
Den är i PDF-format och öppnas i en ny flik.

Elevmaterialet hittar du här

Bildstöd till uppgifterna hittar du här