Färdigheter

Ungdomar lyfter färdigheter som omtänksamhet, kunskap
och tålamod som viktiga i vuxenlivet.

Här kan ni tillsammans öva på och diskutera bemötande och hänsyn som är en
konkretisering av omtänksamhet och tålamod.

Eleverna får öva, reflektera och hitta modeller för
att fatta informerade beslut.

Materialet är lätt att använda, stödjer formativ
och summativ bedömning och vilar på läroplanen
samt kursplaner. Det är utvecklat av och för elever
i anpassad gymnasieskola men har ett mycket
stort användningsområde.

No items found.

Lärarhandledning

Här hittar du lärarhandledningen till tema Färdigheter.
Den är i PDF-format och öppnas i en ny flik.

Bildserier till uppgift 6

Elevmaterialet hittar du här

Bildstöd till uppgifterna hittar du här