För dig som är personal eller närstående

Här finns material för dig som möter personer som vill utforska sitt vuxenliv privat, i föreningslivet eller i din yrkesroll.
Du kan vara anhörig eller vän, engagerad i en förening eller så jobbar du inom LSS-verksamhet, t ex habilitering, SäBo, daglig verksamhet.
Här kan du hitta allt material
Studieplan
Hemsidan är under uppbyggnad och fylls på kontinuerligt.

Arbete

Vilka arbetsuppgifter ingår i olika yrken. Vilket yrke passar mig? Hur ska man vara på arbetsplatsen?

Boende

Vad behöver man ha i ett hem? Vilka olika typer av boenden finns? Vilket stöd kan jag få i hemmet?

Ekonomi

Göra en budget. Hur påverkar olika val min ekonomi. Vad är en budget i balans?

Färdigheter

Vad behöver en vuxen kunna? Var finns stöd så att jag kan bli självständig?

Relationer

Vilka olika typer av relationer har jag? Vad är samtycke? Hur påverkas en relation olika livsval?

Tid

Hur planerar och prioriterar jag min tid? Hur får jag min energi att räcka till?