Färdigheter

Ungdomar lyfter färdigheter som omtänksamhet, kunskap och tålamod som viktiga i vuxenlivet.
Omtanke om andra såväl som om sig själv. Tålamod med sig själv, situationer i livet och omgivningen.
Kunskap och framför allt kunskap om var man kan hitta mer kunskap och information.
Det man behöver för att göra informerade och medvetna val i livet.

Ni tillsammans öva på och diskutera bemötande och hänsyn som är
tillämpning av omtänksamhet och tålamod.
Detta är några av de ämnen som materialet Mitt vuxenliv och mina färdigheter omfattar.

På den här sidan finns handledning och resurser till uppgifterna i materialet Mitt vuxenliv och mina färdigheter. Handledningen är skapad för dig som är personal eller närstående.
Uppgifterna utvecklas stegvis och bygger på reflektion, diskussion och praktiska övningar.

Ni kan tillsammans öva på, reflektera över och hitta strategier för att göra informerade val.

Handledning

Här hittar du handledningen till tema Färdigheter.
Den är i PDF-format och öppnas i en ny flik.

Bildserier till uppgift 6

Materialet för den som själv vill utforska vuxenlivet hittar du här

Bildstöd till uppgifterna hittar du här