Relationer

Relationer och konflikthantering är viktiga och svåra delar av vuxenlivet.
Skaffa kompisar, träffa en partner eller hitta sin roll på jobbet är
några av ämnen som behandlas i materialet Mitt vuxenliv och mina relationer.

På den här sidan finns handledning och resurser till uppgifterna i materialet. Handledningen är utvecklad för dig som är personal eller närstående.
Uppgifterna utvecklas stegvis och bygger på reflektion och praktiska övningar.

FUNGERANDE RELATIONER

För att relationer ska fungera och kännas trygga
behöver man få utforska vad som är bra för mig.
I övningarna kan ni tillsammans öva på
bemötande och utforska hur var och en vill bli bemött.

Det är viktigt att relationer ska kännas bra för alla.
Därför är samtycke är en central del i materialet.
Innebörden av samtycke konkretiseras i både teori och praktik.

I materialet kartlägger man sina nuvarande relationer
och även de man önskar ha i framtiden.

Detta ger en god grund för var och en att kunna göra
informerade val i och inför sitt vuxenliv.

Handledning

Här hittar du handledningen till tema Relationer.
Den är i PDF-format och öppnas i en ny flik.

Materialet för den som själv vill utforska vuxenlivet hittar du här

Bildstöd till uppgifterna hittar du här