Färdigheter

Färdigheter är din kunskap
om hur du löser olika situationer.
Här kan du undersöka vilka färdigheter
som är viktiga för dig.

Lösningar för ditt liv

Genom att öva och fundera

får du färdigheter

för olika situationer.

Det kallas att skaffa sig strategier.

En viktig färdighet

är att prioritera

mellan dina och andras behov.

Då kan du skapa ett liv

som både du och andra mår bra i.

No items found.