Utforska vuxenlivet

Här kan du lära dig
hur olika val påverkar livet.
Hur vill du att ditt vuxenliv ska vara?

Min ekonomi

Här kan du utforska pengar och ekonomi. Du kan göra en budget.

Min tid

Här utforskar du tid. Du kan planera din drömdag.

Mina färdigheter

Här utforskar du färdigheter. Du kan undersöka vad du behöver kunna som vuxen.

Mina relationer

Här kan du utforska relationer. Du kan undersöka vilka personer som finns i ditt liv.

Mitt arbete

Här kan du utforska arbete. Du kan undersöka hur du ska lyckas i ditt arbetsliv.

Mitt boende

Här utforskar du boende. Du får fundera på hur du vill att ditt hem ska vara.