Utforska vuxenlivet

Här kan du lära dig
hur olika val påverkar livet.
Hur vill du att ditt vuxenliv ska vara?

Mitt arbete

Här kan du utforska arbete. Du kan undersöka hur du ska lyckas i ditt arbetsliv.

Mitt boende

Här utforskar du boende. Du får fundera på hur du vill att ditt hem ska vara.

Min ekonomi

Här utforskar du din ekonomi och hur du kan göra en budget.

Mina färdigheter

Här utforskar du färdigheter. Du kan undersöka vad du behöver kunna som vuxen.

Mina relationer

Här kan du utforska relationer. Du kan undersöka vilka personer som finns i ditt liv.

Min tid

Här utforskar du hur tid och energi hänger ihop. Du kan öva på att planera.